top of page

Төслийн зорилго, ач холбогдол

 

 

Энэхүү урт хугацааны хамтын ажиллагаа нь

  • Монгол Улсын болон Европын дүрслэх урлагийн сaлбaр хоорондын байнгын солилцоо, тогтвортой хөгжлийг хангах үндсэн нэг гүүр болох;

  • “МОНГОЛ УРАН БҮТЭЭЛ“-ийг  Европын орнуудын урлаг судлаачид, кураторууд, урлагийн байгууллагууд, олон улсын томоохон хэвлэл мэдээллийн анхаарлын төвд аваачих;

  • цаашилбал Монголын дүрслэх урлагийн салбар, уран бүтээлчийг Европын орнуудaд мэргэжлийн өндөр түвшинд өргөнөөр таниулах, тэдний мэргэжлийн солилцоо хөгжлийг дэмжих, дорвитой хөгжүүлэх,

  •  соёлын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг нь нэмэгдүүлэх, урлаг соёлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг урт хугацааны стратегийн алхамуудад чухал ач холбогдолтой юм.

 

bottom of page